Cookie Policy

Tehnologija "kola?i?a" koristi se za dobivanje informacija koje se odnose na korisni?ko iskustvo na web stranici. Tako?er omogu?uje rad nekih usluga koje zahtijevaju pra?enje puta, navigaciju koju korisnik provodi putem razli?itih web stranica.

Što su kola?i?i?

"Kola?i?" je informacija koju poslužitelj šalje pregledniku, što poslužitelju omogu?uje prikupljanje informacija iz preglednika i obrnuto. Kola?i? pomaže web stranici da prepozna korisnikov ure?aj ako se web mjesto ponovno posjeti. Upotreba kola?i?a ima razli?ite svrhe, uklju?uju?i pomo? pri pam?enju vjerodajnica za prijavu i svih preferencija, analizu izvedbe web-lokacije kako bi se poboljšala njezina upotreba i dopuštanje prijedloga sadržaja koji se smatra zanimljivim odre?enom korisniku. Kola?i?i su obi?no anonimni i ne mogu se povezati s osobnim podacima korisnika. Kola?i?i prve strane povezani su s nazivom domene stranice koju posje?ujete i omogu?uju vam da identificirate osobu unakrsnim upu?ivanjem na bazu podataka. Mogu se dodijeliti samo na izri?it zahtjev korisnika kako bi se omogu?ila neposredna identifikacija za pristup ograni?enim podru?jima bez ru?nog unosa vjerodajnica za prijavu (korisnika i lozinke). U svakom slu?aju, identitet korisnika nikada nije izravno uklju?en u kola?i? i ne može se presresti.Svaki put kada se web mjestu pristupi, bez obzira na prisutnost ili odsutnost kola?i?a, vrsta preglednika, operativni sustav i doma?in bilježe se zajedno s URL-om posjetitelja / korisnika, kao i informacije na traženoj stranici. Ti se podaci mogu koristiti u skupnom i anonimnom obliku za statisti?ku analizu korištenja web stranice.

Koje kola?i?e koristimo?

 Za pra?enje, web statistiku i reklamne aktivnosti koristimo alate koji koriste kola?i?e kao što su: - Google AdWords, za remarketing / retargeting reklamnih aktivnosti; - Google Analytics, za pra?enje, web statistiku i aktivnosti remarketinga / retargeting oglašavanja. Kola?i?i koji se koriste na web stranici podijeljeni su u 4 vrste: strogo potrebne, performanse, funkcionalnost i identifikacija. Stranica ne prikuplja osobne podatke i podatke koji se odnose na pojedinca, osim ako ih potonji dobrovoljno ne odlu?i unijeti. Korisnik stoga može pregledavati stranicu bez otkrivanja osobnih podataka, uklju?uju?i adresu e-pošte. Me?utim, odabirom onemogu?avanja kola?i?a, neki dijelovi stranice možda ne?e raditi ispravno. 1. Strogo potrebni kola?i?i: oni su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice. Ovi kola?i?i omogu?uju nam pružanje usluga koje su zatražili korisnici i pregledavanje web stranice koriste?i njezine najbolje performanse.Koriste se za pra?enje najtraženijih stranica i korisni su za poboljšanje veza izme?u stranica i za odre?ivanje razloga mogu?ih poruka o pogreškama. Funkcionalni kola?i?i pohranjuju odabire korisnika kako bi poboljšali iskustvo pregledavanja interneta. 3. Identifikacijski ili oglašiva?ki kola?i?i: prikupljaju informacije o navikama pregledavanja korisnika kako bi ponudili oglašavanje u skladu s izraženim specifi?nim interesima. Osjetljivi podaci se ne prate.

Što se doga?a s kola?i?ima koji su preuzeti u prošlosti?

Kola?i?i se ?itaju i pišu samo na temelju razine preferencije navedene u alatu za postavljanje kola?i?a. Kola?i?i prisutni prije promjene postavki ostaju na ra?unalu i mogu se ukloniti pomo?u postavki preglednika. 

Dodatne informacije o alatu za postavljanje kola?i?a

Odre?eni kola?i? koristi se za pam?enje korisnikovih preferencija unutar alata za postavljanje kola?i?a. Ako se svi kola?i?i izbrišu, stoga morate ponovno ažurirati svoje postavke kada ponovno posjetite stranicu. Ako se ure?aj, ra?unalo ili preglednik razlikuje od onog koji se obi?no koristi, potrebno je ponovno postaviti preference.

Možemo li znati otvara li korisnik e-poruke koje su mu poslane?

E-poruke (newsletteri) koje šalje Cruisetopic mogu komunicirati informacije koje se odnose na otvaranje i korištenje (klik) e-pošte / newslettera. Te se informacije mogu koristiti u razli?ite svrhe, kao što je analiza sadržaja (shvatite koje su poruke izazvale najve?i interes). Podaci se gube kada se e-pošta izbriše: od tog trenutka ne?e biti mogu?e prikupiti nikakve dodatne podatke: oni koji su ve? prikupljeni jednostavno ?e se ?uvati.

 

Upravljajte kola?i?ima u preglednicima

Svaka vrsta preglednika druga?ije upravlja kola?i?ima. Da biste ih onemogu?ili, slijedite upute preglednika. Preglednik s operacijskim sustavima Windows: Internet Explorer 6/7/8/9; Firefox (najnovija verzija); Chrome (najnovija verzija); Safari Opera (najnovija verzija). Preglednik s Mac operativnim sustavima: Firefox (najnovija verzija); Chrome (najnovija verzija); Safari Opera (najnovija verzija); IOS okruženje.

ZAŠTO MI